ภาพข่าวกิจกรรม บสย.

28
ธ.ค.

บสย. ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

นายนริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

รายละเอียด
28
พ.ย.

บสย. ประชุม 18 ธนาคารพันธมิตร กระตุ้นค้ำประกันสิน...

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร บสย. ประชุมหารือกับ 18 ธนาคารพันธมิตร

รายละเอียด

ปฏิทินกิจกรรม บสย.

โครงการ BIG BROTHER 50 (SEASON 2)

โครงการ BIG BROTHER 50 (SEASON 2)

โครงการ Big Brother 50 หนึ่งในกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ผนึกกำลังระหว่าง สสว. หอการค้าไทย และพี่เลี้ยงชั้นนำกว่า 20 บริษัท เพิ่มศักยภาพ SMEs ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ เพิ่มศักยภาพ SMEs

  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD