ติดต่อเรา

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

TCG Call Center : 0-2890-9999

สำนักงานใหญ่

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 16-18
เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทร. 0-2890-9988
โทรสาร 0-2890-9900, 0-2890-9800

ที่ตั้งสำนักงานสาขา

สำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 (ชั้น 17)
เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง. บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2890-9988 ต่อ 9868-74, 9879-80
มือถือ : 08-1733-3772
โทรสาร : 0-2890-9770
E-mail : bangkok@tcg.or.th
ผู้จัดการ : นางสาวประภัสรา เนาวบุตร

การแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ปทุมธานี, นครปฐม


สำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา

เลขที่ 58/8 หมู่ 1 ถ.โรจนะ ต. ธนู อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0-3595-7772
มือถือ : 09-3139-4445
โทรสาร : 0-3595-7773
E-mail : central@tcg.or.th
ผู้จัดการ : นายสรรพสิริ สินบวรเศรษฐ์

การแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบ พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, ลพบุรี, นครนายก, สระบุรี


สำนักงานสาขาเชียงใหม่

เลขที่ 265/6 ถ.ช้างเผือก ต. ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0-5200-4330
มือถือ : 09-3131-7474
โทรสาร : 0-5200-4331
E-mail : chiangmai@tcg.or.th
ผู้จัดการ : นายดำริ ขวัญสุวรรณ

การแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบ เชียงใหม่, ลำพูน, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, พะเยา, ลำปาง, แพร่, น่าน


สำนักงานสาขาพิษณุโลก

ไทยศิวารัตน์ (ชั้น 3)
เลขที่ 59/15 ถ.บรมไตรโลกนาถ 2 ต. ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5524-4353
มือถือ : 08-0507-7035
โทรสาร : 0-5524-4354
E-mail : phitsanulok@tcg.or.th
ผู้จัดการ : นายชูศักดิ์ นันทสุวรรณ

การแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบ พิษณุโลก, พิจิตร, กำแพงเพชร, ตาก, เพชรบูรณ์, อุทัยธานี, นครสวรรค์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, ชัยนาท


สำนักงานสาขาอุดรธานี

เลขที่ 420/5 หมู่ 7 ต.หมากแข้ง ถ.ทหาร ต. หมากแข้ง อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4234-1969-70
มือถือ : 08-1379-4774
โทรสาร : 0-4234-1971
E-mail : udonthani@tcg.or.th
ผู้จัดการ : นายมโนฑ ศรีพรมทอง

การแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบ อุดรธานี, ขอนแก่น, หนองบัวลำภู, หนองคาย, เลย, กาฬสินธุ์, สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร, บึงกาฬ


สำนักงานสาขานครราชสีมา

เลขที่ 901/6 ถ.มิตรภาพ ต. ในเมือง อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4426-2104
มือถือ : 08-1876-3911
โทรสาร : 0-4426-2105
E-mail : korat@tcg.or.th
ผู้จัดการ : นางปิยะธิดา ตั้งวิไลเสถียร

การแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบ นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์, มหาสารคาม


สำนักงานสาขาชลบุรี

เลขที่ 208/14 หมู่ 3 ถ.พระยาสัจจา ต. เสม็ด อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3811-1434
มือถือ : 09-3139-4141
โทรสาร : 0-3811-1435
E-mail : chonburi@tcg.or.th
ผู้จัดการ : นายกฤต สมมาศเดชสกุล

การแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบ ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, ปราจีนบุรี, สระแก้ว


สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี

เลขที่ 231/12 หมู่ 1 ถ.ชนเกษม ต. มะขามเตี้ย อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0-7721-9801-2
มือถือ : 08-1379-0011
โทรสาร : 0-7721-9803
E-mail : suratthani@tcg.or.th
ผู้จัดการ : นายเทียบจิตต์ จันทรภูติผลากร

การแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบ สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, พังงา, กระบี่, ระนอง, ภูเก็ต


สำนักงานสงขลา

เลขที่ 13 ถ.โชติวิทยะกุล ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7426-2551-2
มือถือ : 08-1379-5995
โทรสาร : 0-7426-2553
E-mail : songkhla@tcg.or.th
ผู้จัดการ : นายเอกพร นิโรจน์

การแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบ สงขลา, พัทลุง, สตูล, นครศรีธรรมราช, ตรัง, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส


สำนักงานสาขาอุบลราชธานี

เลขที่ 610 ถ.ชยางกูร ต. ในเมือง อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-4521-0844
มือถือ : 09-3139-5445, 08-1379-0002
โทรสาร : 0-4521-0845
E-mail : ubon@tcg.or.th
ผู้จัดการ : นายรุ่งชัย เศรษฐบดี

การแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบ อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, อำนาจเจริญ, ยโสธร, ร้อยเอ็ด


สำนักงานสาขาประจวบคีรีขันธ์

เลขที่ 42/116 ซ.หัวหิน 6 ถ.เพชรเกษม ต. หัวหิน อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : 0-3254-7151
มือถือ : 09-3139-5551
โทรสาร : 0-3254-7141
E-mail : prachuap@tcg.or.th
ผู้จัดการ : นางสาวกรภัทร์ สิทธิวงศ์

การแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบ ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, กาญจนบุรี


  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD