โครงการ BIG BROTHER 50 (SEASON 2)


โครงการ BIG BROTHER 50 (SEASON 2) โครงการ BIG BROTHER 50 (SEASON 2)

เตรียมรับสมัคร Big Brother รุ่น 2 เดือนตุลาคมนี้ โครงการ Big Brother 50 หนึ่งในกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ผนึกกำลังระหว่าง สสว. หอการค้าไทย และกว่า 20 บริษัท เพิ่มศักยภาพ SMEs โดยถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น การผลิต การตลาด การบัญชี และการบริหารจัดการ รวมถึงการหาแหล่งเงินทุน โดย บสย. ร่วมเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนใจร่วมโครงการ Big Brother รุ่น 2 สนใจเข้าร่วมโครงการ คลิก https://goo.gl/7r3FfU หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-018-6978 

 

 
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD