บสย. นครราชสีมา ออกบูธหนุน SMEs ตามโครงการประชารัฐ


บสย. นครราชสีมา ออกบูธหนุน SMEs ตามโครงการประชารัฐ บสย. นครราชสีมา ออกบูธหนุน SMEs ตามโครงการประชารัฐ
นางสาวพัทธ์ธีรา แจ้งหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้จัดการงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานสาขานครราชสีมา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการค้ำประกัน บสย. ในงาน “ตลาดประชารัฐ โดย คบจ.โคราช” ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารงานภาครัฐและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง จัดโดย คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครราชสีมา (คบจ.นครราชสีมา) ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD