บสย. ร่วมหน่วยงานกำกับดูแล ลงพื้นที่จ.กระบี่ สำรวจความต้องการลูกค้า


บสย. ร่วมหน่วยงานกำกับดูแล ลงพื้นที่จ.กระบี่ สำรวจความต้องการลูกค้า บสย. ร่วมหน่วยงานกำกับดูแล ลงพื้นที่จ.กระบี่ สำรวจความต้องการลูกค้า

นายเกรียงไกร  ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน และ บสย. สาขาสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และธนาคารแห่งประเทศไทย ตรวจเยี่ยมกิจการของ SMEs ซึ่งเป็นลูกค้า บสย. ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อรับฟังการดำเนินธุรกิจ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ บสย. ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานกำกับดูแล บสย. เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดกระบี่

  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD