บสย. ลงนามสมาชิกใหม่ เครดิตบูโร หนุน SMEs เข้าถึงแหล่งทุน


บสย. ลงนามสมาชิกใหม่ เครดิตบูโร หนุน SMEs เข้าถึงแหล่งทุน บสย. ลงนามสมาชิกใหม่ เครดิตบูโร หนุน SMEs เข้าถึงแหล่งทุน
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ได้ร่วมลงนามการเป็นสมาชิก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการบริหารจัดการ และการวิเคราะห์ข้อมูลการค้ำประกันสินเชื่อ ช่วยผู้ประกอบการ SMEs ที่ใช้บริการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น  พร้อมยกระดับฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคุณภาพ ก้าวสู่ยุค Big Data ตามแนวทางของรัฐบาล ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560
 
 
 
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD