บสย. ประชุม 18 ธนาคารพันธมิตร กระตุ้นค้ำประกันสินเชื่อ


บสย. ประชุม 18 ธนาคารพันธมิตร กระตุ้นค้ำประกันสินเชื่อ บสย. ประชุม 18 ธนาคารพันธมิตร กระตุ้นค้ำประกันสินเชื่อ
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป  นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร บสย. ประชุมหารือความร่วมมือกับ 18 ธนาคารพันธมิตร และผู้แทนจากสมาคมธนาคารไทย  เพื่อกระตุ้นโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SME ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  และ โครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปี 2561  สร้างการรับรู้โครงการค้ำประกันใหม่ๆ ของบสย. เพื่อนำไปสู่การขยายและต่อยอดด้านการค้ำประกันสินเชื่อ ให้มากขึ้น และการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน ระหว่าง บสย.กับธนาคารพันธมิตร อาทิเช่น   การค้ำประกันสินเชื่อธุรกรรมแฟ็คเตอรริง ธุรกรรมการให้เช่าซื้อ ธุรกรรมการให้เช่าแบบลิซซิ่ง การขยายระยะเวลาการรับคำขอค้ำประกันสินเชื่อโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 การทำ Screening และ Risk-Base Pricing การส่งคำขอค้ำประกันผ่านโครงการ Application Online และการแยกเก็บต้นฉบับ  และ การส่งคำขอรับเงินค่าประกันชดเชยผ่านระบบออนไลน์  ณ โรงแรมแกรนด์ เชอราตัน สุขุมวิท เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 
 • บสย. SMEs Club
 • สำหรับธนาคาร
 • สมัครงาน
 • ค้นหาสาขา บสย.
 • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
 • สายด่วน
 • แบบฟอร์มคำขอ
 • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
 • To MD