บสย. ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560


บสย. ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 บสย. ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
นายนริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการคลัง สถาบันการเงินของภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD