Loading...

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการ “SMEs ทำดี มีทุน” ครั้งที่ 2 ปี 2559

โครงการ “SMEs ทำดี มีทุน” ครั้งที่ 2 ปี 2559


โครงการ “SMEs ทำดี มีทุน” ครั้งที่ 2 ปี 2559 เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. เพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการที่ดี โดยจัดกิจกรรมการประกวดรางวัลเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ขึ้น ชื่อว่า “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559” เพื่อมอบรางวัลให้กับองค์กรธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย.

รายละเอียด