การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท รับเอกสาร รับฟังคำชี้แจง ยื่นซอง เปิดซอง
26 มิ.ย 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจ/ความภักดี และความไม่พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ บสย. จำนวน 1 งาน ประกาศราคากลาง - - - -
26 มิ.ย 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดจ้างผลิตเครื่องแบบพนักงานชายและหญิง จำนวน 23 คน ประกาศราคากลาง - - - -
22 มิ.ย 2560 ประกาศเชิญชวน สืบราคา การจัดจ้างผลิตวีดีทัศน์ในรูปแบบแอนิเมชั่น ประกาศเชิญชวน 22 - 30 มิ.ย 2560
3 ก.ค. 2560 4 - 7 ก.ค. 2560
-
21 มิ.ย 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดจ้างผลิตวีดีทัศน์ในรูปแบบไวรัลคลิปและผลิตวีดีทัศน์ในรูปแบบแอนิเมชั่น ประกาศราคากลาง - - - -
20 มิ.ย 2560 ประกาศเชิญชวน สืบราคา การจ้างบริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing) ในงานด้านจัดเก็บและดูแลเอกสาร ของ บสย. ประกาศเชิญชวน 20 - 23 มิ.ย 2560
- 26 - 27 มิ.ย 2560
-
19 มิ.ย 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดจ้างบริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing) ในงานด้านจัดเก็บและดูแลเอกสาร บสย. ระยะเวลา 3 ปี ประกาศราคากลาง - - - -
16 มิ.ย 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การเช่ารถยนต์ประเภทรถตู้โดยสารและรถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ ประจำส่วนกลางสำนักงานใหญ่ ประกาศราคากลาง - - - -
13 มิ.ย 2560 ประกาศเชิญชวน สืบราคา การจัดจ้างตรวจสอบช่องโหว่และการทดสอบเจาะระบบสารสนเทศของ บสย. ตามมาตรฐานสากล ประกาศเชิญชวน 13 - 16 มิ.ย 2560
19 มิ.ย 2560 20 - 23 มิ.ย 2560
-
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD