การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท รับเอกสาร รับฟังคำชี้แจง ยื่นซอง เปิดซอง
19 ก.พ. 2561 ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักงานสาขาเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 13 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง - - - -
16 ก.พ. 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - -
16 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างบริการคลิปข่าวออนไลน์ (New Clipping Services) ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
16 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
14 ก.พ. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศรับคำขอเบิกค่าใช้จ่าย ประกาศราคากลาง - - - -
14 ก.พ. 2561 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศรับคำขอเบิกค่าใช้จ่าย ประกาศร่าง TOR - - - -
14 ก.พ. 2561 รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 อื่นๆ - - - -
9 ก.พ. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 1 ปี ประกาศราคากลาง - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD