การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท รับเอกสาร รับฟังคำชี้แจง ยื่นซอง เปิดซอง
8 ธ.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา การเช่ารถยนต์นั่งและรถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ ประจำส่วนกลางสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
4 ธ.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบติดตามหนี้และการรับชำระหนี้ของลูกหนี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
29 พ.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (ALL IN ONE) และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
27 พ.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา การจัดซื้อบริการบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการงานตรวจสอบ (Audit Management System) ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
27 พ.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา การจัดซื้อเครื่องปั่นอเนกประสงค์ พร้อมสกรีนโลโก้ บสย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
23 พ.ย. 2560 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 6 อื่นๆ - - - -
23 พ.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา การจัดจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการนำส่งข้อมูลเครดิตบูโร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
22 พ.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตของขวัญปีใหม่ 2561 (กระเป๋าใส่สมุดบัญชี) จำนวน 1,750 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD