การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
26 ก.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าอาคารสำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
25 ก.ย. 2561 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งสำนักงานสาขาอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน - - - - - -
21 ก.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำสำนักงานใหญ่ บสย.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - - - - - - -
19 ก.ย. 2561 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างปรับปรุงและตกแต่งสำนักงานสาขาอุดรธานี ประกาศร่าง TOR - - - - - -
18 ก.ย. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงและตกแต่งสำนักงานสาขาอุดรธานี ประกาศราคากลาง - - - - - -
18 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (ERP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
18 ก.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (ERP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
17 ก.ย. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้ำประกันสินเชื่อ (Core Guarantee System) ประกาศราคากลาง - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD