การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
8 มิ.ย 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างบริการบำรุงรักษา Firewall Fortigate 200B โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
5 มิ.ย 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างประชาสัมพันธ์ บสย.ผ่าน Social Media : Facebook Native ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
5 มิ.ย 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างประชาสัมพันธ์ บสย.ผ่านเว็บไซต์ Google : Google Adwords ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
5 มิ.ย 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอแสดงผล จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
31 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อหรืองานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนเมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
31 พ.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบริษัทภายนอกติดตามหนี้ ประกาศราคากลาง - - - - - -
31 พ.ค. 2561 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างบริษัทภายนอกติดตามหนี้ ประกาศร่าง TOR - - - - - -
28 พ.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD