การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท รับเอกสาร รับฟังคำชี้แจง ยื่นซอง เปิดซอง
8 พ.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - -
4 พ.ค. 2560 ประกาศเชิญชวน สืบราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ จำนวน 4 เครื่อง ระยะเวลา 24 เดือน ประกาศเชิญชวน 4 - 9 พ.ค. 2560
- 11 - 12 พ.ค. 2560
-
3 พ.ค. 2560 ยกเลิกประกาศราคากลาง โครงการ การจัดซื้อสื่อ Online เว็บไซต์เดลินิวส์ ประกาศราคากลาง - - - -
3 พ.ค. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดซื้อสื่อ Online เว็บไซต์เดลินิวส์ (ครั้งที่ 2) ประกาศราคากลาง - - - -
3 พ.ค. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ จำนวน 4 เครื่อง ระยะเวลา 24 เดือน ประกาศราคากลาง - - - -
2 พ.ค. 2560 ประกาศเชิญชวน สืบราคา โครงการการจัดจ้างผลิตผ้ากันเปื้อน บสย. สีน้ำเงิน พร้อมสกรีนโลโก้ จำนวน 3,000 ผืน ประกาศเชิญชวน 2 - 5 พ.ค. 2560
- 8 พ.ค. 2560 -
28 เม.ย 2560 ประกาศเชิญชวน สืบราคา การจัดจ้างเผยแพร่ บสย. ผ่าน Social Media : Facebook ประกาศเชิญชวน 28 เม.ย - 4 พ.ค. 2560
- 3 - 5 พ.ค. 2560
-
28 เม.ย 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างโครงการสำรวจการรับรู้ข้อมูล บสย. ของผู้ประกอบการ SME ทั่วไปต่อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม จำนวน 1 งาน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD