การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
4 พ.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 3 อื่นๆ - - - - - -
4 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโปรแกรมตรวจสอบและบริหารจัดการช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Vulnerability Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
4 พ.ค. 2561 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่3 ประกาศเชิญชวน - - - - - -
4 พ.ค. 2561 ประกาศ ราคากลางการจ้างเหมางานการร่วมประชุม Annual Event 2018 สมาพันธ์ AECM, the European Association of Guarantee Institutions และศึกษาดูงานระบบประกันสินเชื่อในต่างประเทศสำหรับกรรมการ บสย. ประจำปี 2561 ประกาศราคากลาง - - - - - -
4 พ.ค. 2561 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมางานการร่วมประชุม Annual Event 2018 สมาพันธ์ AECM, the European Association of Guarantee Institutions และศึกษาดูงานระบบประกันสินเชื่อในต่างประเท ประกาศร่าง TOR - - - - - -
4 พ.ค. 2561 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครั้งที่4 ประกาศเชิญชวน 4 - 14 พ.ค. 2561
8 พ.ค. 2561 8 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2561
- 16 พ.ค. 2561
2 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การต่อสัญญาเช่าอาคารสำนักงานสาขาพิษณุโลก ระยะเวลา 18 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
2 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตผ้ากันเปื้อนพร้อมสกรีนโลโก้ บสย. จำนวน 6,500 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD