การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท รับเอกสาร รับฟังคำชี้แจง ยื่นซอง เปิดซอง
28 เม.ย 2560 ประกาศราคากลาง การจัดจ้างผลิตผ้ากันเปื้อน บสย. สีน้ำเงิน พร้อมสกรีนโลโก้ จำนวน 3,000 ผืน ประกาศราคากลาง - - - -
27 เม.ย 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดจ้างเผยแพร่ บสย. ผ่าน Social Media : Facebook ระยะเวลา 4 เดือน ประกาศราคากลาง - - - -
27 เม.ย 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างบริการข้อมูลออนไลน์ และคลิปข่าวออนไลน์ จากหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ และเว็บไซต์สำนักข่าวต่างๆ (ยกเว้น Social Media) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
26 เม.ย 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเผยแพร่ บสย. ผ่านเว็บไซต์ Google (Google SEM/Google Adwords) ในรูปแบบค้นหาข้อความ (Keywords) ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560 จำนวน 1 งาน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
24 เม.ย 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อบริการเช่าใช้พื้นที่ Co-location Full Rack และ Private Manage Service 50 MB ระยะเวลา 36 เดือน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
21 เม.ย 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ Power Bank ขนาดความจุ 11000 mAh พร้อมสกรีนโลโก้ บสย. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
19 เม.ย 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตกระเป๋าผ้าพับได้ พร้อมสกรีนโลโก้ บสย. จำนวน 5,500 ใบ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
19 เม.ย 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 4,500 รีม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD