การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท รับเอกสาร รับฟังคำชี้แจง ยื่นซอง เปิดซอง
17 เม.ย 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดซื้อสื่อ Online เว็บไซต์ข่าวสด ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560 ประกาศราคากลาง - - - -
12 เม.ย 2560 ประกาศเชิญชวน สืบราคา การจัดจ้างบริการข้อมูลออนไลน์ และคลิปข่าวออนไลน์ จากหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ และเว็บไซต์สำนักข่าวต่างๆ (ยกเว้น Social Media) ประกาศเชิญชวน 12 - 19 เม.ย 2560
- 19 - 21 เม.ย 2560
-
12 เม.ย 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดจ้างบริการข้อมูลออนไลน์ และคลิปข่าวออนไลน์ จากหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ และเว็บไซต์สำนักข่าวต่างๆ (ยกเว้น Social Media) ประกาศราคากลาง - - - -
10 เม.ย 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อ Power bank ขนาดความจุ 11000 mAh พร้อมสกรีนโลโก้ บสย. จำนวน 400 อัน ประกาศราคากลาง - - - -
10 เม.ย 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - -
10 เม.ย 2560 ประกาศเชิญชวนสืบราคา โครงการ จัดซื้อ Power bank ขนาดความจุ 11000 mAh พร้อมสกรีนโลโก้ บสย. ประกาศเชิญชวน 11 - 18 เม.ย 2560
- 19 - 20 เม.ย 2560
-
7 เม.ย 2560 ยกเลิกประกาศเชิญชวน สืบราคา การจัดจ้างพัฒนาระบบการวัดวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและแจ้งเตือนภัยความเสี่ยง จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ประกาศเชิญชวน - - - -
5 เม.ย 2560 ประกาศเชิญชวนสืบราคาโครงการ การจัดจ้างเผยแพร่ บสย. ผ่านเว็บไซต์ Google (Google SEM/Google Adwords) ในรูปแบบค้นหาข้อความ (Keywords) ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560 จำนวน 1 งาน ประกาศเชิญชวน 5 - 12 เม.ย 2560
- 10 - 18 เม.ย 2560
-
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD