การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
26 เม.ย 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ บสย.ผ่าน Social Media : Facebook Native ประกาศราคากลาง - - - - - -
26 เม.ย 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ บสย.ผ่านเว็บไซต์ Google : Google Adwords ประกาศราคากลาง - - - - - -
26 เม.ย 2561 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ บสย.ผ่าน Social Media : Facebook Native ประกาศร่าง TOR - - - - - -
26 เม.ย 2561 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ บสย.ผ่านเว็บไซต์ Google : Google Adwords ประกาศร่าง TOR - - - - - -
25 เม.ย 2561 ประกาศราคากลาง การจ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่ 25 ปี บสย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง - - - - - -
25 เม.ย 2561 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดจ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่ 25 ปี บสย. ประกาศร่าง TOR - - - - - -
25 เม.ย 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 2 อื่นๆ - - - - - -
24 เม.ย 2561 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 ประกาศเชิญชวน 24 เม.ย - 2 พ.ค. 2561
26 เม.ย 2561 27 เม.ย 2561 3 พ.ค. 2561
- 4 พ.ค. 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD