การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท รับเอกสาร รับฟังคำชี้แจง ยื่นซอง เปิดซอง
5 เม.ย 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างบริษัทภายนอกติดตามหนี้ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
5 เม.ย 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ประกาศราคากลาง - - - -
5 เม.ย 2560 ประกาศเชิญชวน สืบราคา การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ประกาศเชิญชวน 7 - 12 เม.ย 2560
- 11 - 18 เม.ย 2560
-
5 เม.ย 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดซื้อสื่อ Online เว็บไซต์เดลินิวส์ ประกาศราคากลาง - - - -
4 เม.ย 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดจ้างเผยแพร่ บสย. ผ่านเว็บไซต์ Google (Google SEM/Google Adwords) ในรูปแบบค้นหาข้อความ (Keywords) ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560 จำนวน 1 งาน ประกาศราคากลาง - - - -
30 มี.ค 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งภายในห้อง Server Room ชั้น 17 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
30 มี.ค 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ภายในพื้นที่สำนักงาน ชั้น 16 - 18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
30 มี.ค 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างก่อสร้างบูธและจัดกิจกรรมงาน Money Expo 2017 ณ กรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD