การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
10 ก.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อสื่อโฆษณาหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
9 ก.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
29 มิ.ย 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ SMS Package (SmartComm SMS Volume Pack) จำนวน 300,000 ข้อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
29 มิ.ย 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อหรืองานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
26 มิ.ย 2561 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษา McAfee M-2950 (IPS) และ Iron port S380 Web Gateway (Proxy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 26 มิ.ย - 3 ก.ค. 2561
28 มิ.ย 2561 28 มิ.ย 2561 4 ก.ค. 2561
- 5 ก.ค. 2561
21 มิ.ย 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
20 มิ.ย 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบค่าธรรมเนียมและการออกใบเสร็จรับเงิน (Payment Statement Mapping and Issuing Receipt) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
20 มิ.ย 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบริการบำรุงรักษา McAfee M-2950 (IPS) และ Iron port S380 Web Gateway (Proxy) ประกาศราคากลาง - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD