การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท รับเอกสาร รับฟังคำชี้แจง ยื่นซอง เปิดซอง
29 มี.ค 2560 ประกาศเชิญชวน สืบราคา การจัดจ้างโครงการสำรวจการรับรู้ข้อมูล บสย. ของผู้ประกอบการ SME ทั่วไปต่อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ประกาศเชิญชวน 29 มี.ค - 3 เม.ย 2560
- 4 - 12 เม.ย 2560
-
29 มี.ค 2560 ประกาศเชิญชวน สืบราคา การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Link หลัก) ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 ประกาศเชิญชวน 29 มี.ค - 3 เม.ย 2560
- 4 - 7 เม.ย 2560
-
29 มี.ค 2560 ประกาศเชิญชวนสืบราคา โครงการ การจัดจ้างผลิตกระเป๋าผ้าพับได้ พร้อมสกรีนโลโก้ บสย. จำนวน 5,500 ใบ ประกาศเชิญชวน 29 มี.ค - 3 เม.ย 2560
- 4 - 7 เม.ย 2560
-
28 มี.ค 2560 ประกาศราคากลาง โครงการสำรวจการรับรู้ข้อมูล บสย. ของผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไปต่อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ประกาศราคากลาง - - - -
28 มี.ค 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดซื้อสื่อ Online เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ ประกาศราคากลาง - - - -
28 มี.ค 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดจ้างผลิตกระเป๋าผ้าพับได้ พร้อมสกรีนโลโก้ บสย. จำนวน 5,500 ใบ - - - - -
27 มี.ค 2560 ประกาศเชิญชวน สืบราคาโครงการ การจัดจ้างพัฒนาระบบการวัดวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และแจ้งเตือนภัยความเสี่ยง จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ประกาศเชิญชวน 27 - 31 มี.ค 2560
3 เม.ย 2560 10 - 18 เม.ย 2560
-
24 มี.ค 2560 ประกาศเชิญชวน สืบราคาโครงการ การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Link สำรอง) ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560 – 15 มิถุนายน 2561 ประกาศเชิญชวน 27 - 31 มี.ค 2560
- 3 - 4 เม.ย 2560
-
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD