การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
27 เม.ย 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
27 เม.ย 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อหรืองานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมีนาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
26 เม.ย 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ บสย.ผ่าน Social Media : Facebook Native ประกาศราคากลาง - - - - - -
26 เม.ย 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ บสย.ผ่านเว็บไซต์ Google : Google Adwords ประกาศราคากลาง - - - - - -
26 เม.ย 2561 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ บสย.ผ่าน Social Media : Facebook Native ประกาศร่าง TOR - - - - - -
26 เม.ย 2561 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดจ้างประชาสัมพันธ์ บสย.ผ่านเว็บไซต์ Google : Google Adwords ประกาศร่าง TOR - - - - - -
25 เม.ย 2561 ประกาศราคากลาง การจ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่ 25 ปี บสย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง - - - - - -
25 เม.ย 2561 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดจ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่ 25 ปี บสย. ประกาศร่าง TOR - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD