การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
31 พ.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบริษัทภายนอกติดตามหนี้ ประกาศราคากลาง - - - - - -
31 พ.ค. 2561 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างบริษัทภายนอกติดตามหนี้ ประกาศร่าง TOR - - - - - -
28 พ.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
24 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
24 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับมาตรฐานการบัญชีสำหรับกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (IFRS9) ด้วยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
23 พ.ค. 2561 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบค่าธรรมเนียมและการออกใบเสร็จรับเงิน (Payment Statement Mapping and Issuing Receipt) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 23 - 31 พ.ค. 2561
25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 1 มิ.ย 2561
- 4 มิ.ย 2561
22 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมางานการร่วมประชุม Annual Event 2018 สมาพันธ์ AECM, the European Association of Guarantee Institutions และศึกษาดูงานระบบค้ำประกันสินเชื่อในต่างประเทศสำหรับกรรมการ บสย. ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
18 พ.ค. 2561 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ บสย.ผ่านเว็บไซต์ Google : Google Adwords ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD