เรื่องน่ารู้ SME

หนังสือเทคนิคการกู้เงินฉบับ SMEs


หนังสือ “เทคนิคการกู้เงิน ฉบับ SMEs” เล่มนี้ หรืออาจเรียกได้ว่า คู่มือที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs เป็นหนี้อย่างฉลาด จะเน้นถ่ายทอดเนื้อหาเกี่ยวกับ การขอสินเชื่อธนาคาร ปัญหาที่ผู้ประกอบการมักพบเจอ การเตรียมตัวก่อนยื่นขอสินเชื่อ และ 10 เทคนิคในการยื่นขอสินเชื่อ แบบกระชับ เจาะลึก ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากการให้คำปรึกษา ผู้ประกอบการ SMEs และการพูดคุยกับทางธนาคาร บสย. หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ในทางปฏิบัติไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการยื่นขอสินเชื่อ ตามคำที่ว่า “เตรียมตัวดี มีชัยไปกว่าครึ่ง” 
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD