ข่าวสาร บสย.

โครงการ “บสย. รักพี่วิน” บสย. อาสาเป็น “ตัวกลาง” ส่ง “พี่วิน” เข้าถึงเงินกู้ในระบบ


โครงการ “บสย. รักพี่วิน”  บสย. อาสาเป็น “ตัวกลาง” ส่ง “พี่วิน” เข้าถึงเงินกู้ในระบบ โครงการ “บสย. รักพี่วิน”  บสย. อาสาเป็น “ตัวกลาง” ส่ง “พี่วิน” เข้าถึงเงินกู้ในระบบ
21 มีนาคม 2562 

โครงการ
 “บสยรักพี่วิน เปิดตัวในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือ “พี่วิน” ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบ โดยมี บสย. เป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อเพิ่มโอกาสให้พี่วิน สามารถเข้าถึงเงินกู้ธนาคารได้ง่ายขึ้น

ภารกิจสำคัญ คือ การอาสาเข้ามาเป็น “ตัวกลาง” ระหว่าง “พี่วิน” กับ “ธนาคาร” ตั้งแต่วันเปิดตัวโครงการ ที่ให้พี่วินเข้ามาลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ ของ บสย. ก่อนดำเนินการติดต่อเพื่อเก็บข้อมูล และส่งเรื่องไปยังธนาคารที่ร่วมโครงการ 

เนื่องจากแต่ละธนาคารมีเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อแตกต่างกัน การทำงานของ บสย. ในส่วนนี้ จึงเปรียบเสมือน “ตัวกลาง” คอยประสานเรื่องกู้ ไปยังธนาคารที่เหมาะสมกับพี่วินแต่ละคน หากพบว่าเรื่องที่ส่งไปยังธนาคารลำดับแรก ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร ก็จะส่งเรื่องไปยังธนาคารอื่นในลำดับถัดไป 

ทั้งหมดเพื่อเพิ่มโอกาสให้พี่วิน สามารถเข้าถึงเงินกู้ในระบบได้มากที่สุด และกระบวนการเหล่านี้ ยังคงดำเนินต่อไป ตลอดโครงการนี้ เช่นเดียวกับบทบาท “ตัวกลาง” ของ บสย. ที่จะยังเดินหน้าเพื่อพาพี่วิน ฮีโร่บนท้องถนน เข้าถึงแหล่งเงินทุน “เราจะไม่ทอดทิ้ง” รวมไปถึงพี่วินที่มีปัญหาเรื่องประวัติสินเชื่อ หรือเป็นหนี้นอกระบบ บสย. จะมี “คลินิกค้ำประกัน” เสริมความรู้เรื่องการกู้เงิน และการแก้ไขหนี้ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นตลอดปีนี้

วันนี้ บสย. ยังมุ่งมั่น สานต่อการช่วยเหลือ “พี่วิน” ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้วยพันธกิจ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้แข็งแกร่ง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD