เรื่องน่ารู้ SME

ประเมินเทคโนโลยีโดยใช้โมเดล TTRS


ประเมินเทคโนโลยีโดยใช้โมเดล TTRS ประเมินเทคโนโลยีโดยใช้โมเดล TTRS
หากคุณคือผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือการสนับสนุนจากภาครัฐ TTRS คือคำตอบสำหรับธุรกิจของคุณ 

TTRS (Thailand Technology Rating System) เป็นโมเดลที่ใช้สำหรับการประเมินเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ SMEs พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงานของประเทศเกาหลีใต้

TTRS จะให้ความสำคัญกับตัววัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน แต่ให้ความสำคัญกับตัวเทคโนโลยี และมุ่งเน้นการมองศักยภาพของธุรกิจในอนาคต แทนการมองผลลัพธ์ในอดีต เพื่อทำให้ทราบถึงระดับของเทคโนโลยี รวมทั้งจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีของธุรกิจท่านจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
ประโยชน์ของการประเมินเทคโนโลยีโดยใช้โมเดล TTRS
 1. ผู้ประกอบการจะได้ทราบระดับของเทคโนโลยี รวมทั้งจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาของเทคโนโลยีจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจได้
 2. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ทั้งในส่วนของสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยใช้ควบคู่กับโครงก ารค้ำประกันสินเชื่อ Start-up & Innobiz ของ บสย. และการร่วมลงทุนในรูปแบบต่างๆ
 3. สามารถเข้าถึงโครงการความช่วยเหลือต่างๆ ของภาครัฐ รวมทั้งได้รับสิทธิในการเข้าถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเทคโนโลยีของหน่วยงานภาครัฐ
ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมในการประเมิน TTRS
เมื่อสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2562  ด่วน!!! จำนวนจำกัด
สอบถามเพิ่มเติม 0-2564-7000 ต่อ 71752
Scan QR Code ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้าโครงการได้ที่ https://qrgo.page.link/Qxf95
 
 • บสย. SMEs Club
 • สมัครงาน
 • ค้นหาสาขา บสย.
 • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
 • สายด่วน
 • แบบฟอร์มคำขอ
 • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
 • To MD