ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่งงาน กรอกใบสมัครออนไลน์
1. พนักงานสัญญาจ้างรายปี (Temporary) ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
2. เจ้าหน้าที่- ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนวิเคราะห์การค้ำประกัน ฝ่ายวิเคราะห์การค้ำประกัน ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
3. พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนแผนกลยุทธ์ดิจิทัลและบริหารสถาปัตยกรรม / ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
4. พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนนโยบายความมั่นคงปลอดภัย /ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล ( 2 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
5. พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล /ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
6. พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนศูนย์กลางข้อมูลดิจิทัล ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล ( 2 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
7. พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์คอมพิวเตอร์ /ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 2 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
8. พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนบริการและสนับสนุนทางเทคนิค /ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 2 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD