แม็คโคร ตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 10


แม็คโคร ตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 10 แม็คโคร ตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 10
“ตลาดนัดโชห่วยครั้งที่ 10” ภายใต้แนวคิด "โชห่วย 4.0 “คู่คิด...เพื่อชีวิตที่ดีกว่า" เตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพโชห่วยไทยให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมก้าวสู่การเป็นร้านโชห่วยไฮบริดที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิด และการนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาร้านค้าปลีก ที่รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป

ภายในงานมีกิจกรรมให้คำปรึกษา เทคนิคการจัดการร้านโชห่วยให้ประสบความสำเร็จ เวิร์คช็อปเสวนาให้ความรู้จากกูรูชื่อดัง ที่มาให้หลากหลายสาระความรู้ที่จะทำให้ร้านโชห่วยได้เรียนรู้จริง ลงมือทำจริง โดย บสย. และสถาบันการเงินร่วมให้คำปรึกษาด้านการขอสินเชื่อ และการค้ำประกันสินเชื่อ สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2561 ณ ฮอลล์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

 
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD