โครงการ DBD Service x Startup


โครงการ DBD Service x Startup โครงการ DBD Service x Startup
DBD Service x Startup เป็นโครงการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสการตลาดแก่กลุ่มผู้ให้บริการของไทย ด้วยการเชื่อมโยง Startup ที่เหมาะสมมาช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการสำรวจบริการของตัวเอง โดยเฟ้นหาผู้ให้บริการด้านธุรกิจร้านอาหาร ทำสปา แม่บ้าน ดูแลผู้สูงอายุ และช่างประเภทต่างๆ มาเข้าร่วมโครงการ DBD Service x Startup เพื่อรับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ Startup ไทย ในการให้คำปรึกษา พัฒนาศักยภาพ Content พัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสการตลาด ช่วยขยายช่องทางประชาสัมพันธ์ออนไลน์ พร้อมหาลูกค้าที่น่าเชื่อถือให้ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและสมัครฟรีได้ที่ www.dbdservicexstartup.com ตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD