สัมมนา มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีฯ


สัมมนา มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีฯ สัมมนา มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีฯ
งานสัมมนา มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ เพื่อทราบถึงความจำเป็นในการจัดทำบัญชีเดียว และประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ โดยความร่วมมือของ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมสรรพากร , คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) , กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , ธนาคารแห่งประเทศไทย , สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก https://forms.gle/s4hbKjHrb88nT93L9
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD