สัมมนา “บสย. ชี้ทางรอด พลิกธุรกิจให้ รุ่ง รวย” จ.สุราษฎร์ธานี


สัมมนา “บสย. ชี้ทางรอด พลิกธุรกิจให้ รุ่ง รวย” จ.สุราษฎร์ธานี สัมมนา “บสย. ชี้ทางรอด พลิกธุรกิจให้ รุ่ง รวย” จ.สุราษฎร์ธานี

บสย. ช่วยคนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุน

อบรมฟรี! “บสย. ชี้ทางรอด พลิกธุรกิจให้ รุ่ง รวย”
28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 12.30-17.30 น.    
ฟังเรื่องน่ารู้ เพิ่มภูมิคุ้มกัน SMEs โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
“สุรชัย กำพลานนท์วัฒน์” อดีตรองกรรมการผู้จัดการ SME D Bank เจ้าของเพจ Mr.Banker
 • ปัจจัยกระทบ SMEs ปี 2562
 • กฎหมายภาษีที่ SMEs หนีไม่พ้น
 • ทางรอด SMEs แก้ปัญหาภาษีและธุรกิจ
 • กลยุทธ์เปลี่ยนธุรกิจสู่นิติบุคคล
 • รู้เขารู้เรา...เข้าถึงแหล่งเงินทุน

ลงทะเบียน / สอบถามเพิ่มเติม
คุณสุทธิเดช        089-8747574
คุณภิสรัตน์          089-8145988
คุณสุภาวดี          062-3100574
คุณมยุรา            095-0809153
 • บสย. SMEs Club
 • สมัครงาน
 • ค้นหาสาขา บสย.
 • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
 • สายด่วน
 • แบบฟอร์มคำขอ
 • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
 • To MD