โครงการ “คืนรอยยิ้ม” ระยะที่ 2


โครงการ “คืนรอยยิ้ม” ระยะที่ 2 โครงการ “คืนรอยยิ้ม” ระยะที่ 2
โครงการ “คืนรอยยิ้ม ระยะที่ 2” เป็นโครงการด้านพัฒนาสังคมและชุมชน ซึ่งต่อเนื่องจากโครงการคืนรอยยิ้ม ระยะที่ 1 เมื่อปี 2555 เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่สำคัญในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน บสย. ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร และเสริมสร้างการขยายเครือข่ายพันธมิตรของสำนักงานสาขาของ บสย. โดยในปี 2557 บสย. ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดที่มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่ จำนวน 8 พื้นที่ ได้แก่
 1. โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงเรียนศรีสังวาลย์ สำหรับนักเรียนบกพร่องทางร่างกาย จังหวัดเชียงใหม่
 2. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทีมเยาวชน “ชมรมรักสุราษฎร์” จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 3. โครงการปรับปรุงเวทีแอโรบิคและที่จอดจักรยาน บริเวณลานเศรษฐกิจชุมชน เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 4. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามเด็กเล่นและสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
 5. โครงการจัดสร้างเวทีแอโรบิคและที่จอดจักรยาน สวนสาธารณะเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 6. โครงการจัดสร้างเวทีแอโรบิค ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 7. โครงการจัดสร้างสนามเด็กเล่น โรงเรียนวัดฉาง จังหวัดปทุมธานี
 8. โครงการก่อสร้างสนามลานเพาะกาย สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง เทศบาลเมืองอุบลราชธานี จังหวัดปทุมธานี
 • บสย. SMEs Club
 • สมัครงาน
 • ค้นหาสาขา บสย.
 • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
 • สายด่วน
 • แบบฟอร์มคำขอ
 • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
 • To MD