บสย. หารือคลังเขต 3 ร่วมกิจกรรม CSR "บสย. ชวนพี่น้อง มีทุน มีออม มีสุข"


บสย. หารือคลังเขต 3 ร่วมกิจกรรม CSR บสย. หารือคลังเขต 3 ร่วมกิจกรรม CSR
นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงานสาขานครราชสีมา ประชุมร่วมกับ นางนวลจันทร์ อุตมหาราช คลังเขต 3 และ นางสาวอรุณ สว่างสินอุดมชัย คลังจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดกิจกรรม "บสย. ชวนพี่น้อง มีทุน มีออม มีสุข" ภายใต้โครงการ CSR “คืนรอยยิ้ม ระยะที่ 3” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับ ผู้ประกอบการธุรกิจในเรื่องพื้นฐานทางการเงินเพื่อการเตรียมความพร้อมและการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ณ สำนักงานคลังเขต 3 และ สำนักงานคลังเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD