บสย. ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ “SMEs ทำดี มีทุน”


บสย. ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ “SMEs ทำดี มีทุน” บสย. ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ “SMEs ทำดี มีทุน”
นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกิจการสาขา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมนายคมสัน วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ นายมโนฑ ศรีพรม ผู้จัดการสำนักงานสาขาอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจการและสัมภาษณ์ลูกค้า บสย. บริษัท ยิ้มละไม ไหมขัดฟัน ( 2010 ) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายไหมขัดฟัน จากเส้นใยตัวม่อนไหมจากธรรมชาติจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้ส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559” ของ บสย. ภายใต้โครงการ CSR “SMEs ทำดี มีทุน” ซึ่งมอบให้แก่ ลูกค้า บสย. ที่ได้น้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารองค์กรธุรกิจจนประสบความสำเร็จ ณ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่  27 ตุลาคม 2559
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD