บสย. หารือพันธมิตร ร่วมกิจกรรม CSR "บสย. ชวนพี่น้อง มีทุน มีออม มีสุข" จ.พิษณุโลก-พิจิตร


บสย. หารือพันธมิตร ร่วมกิจกรรม CSR บสย. หารือพันธมิตร ร่วมกิจกรรม CSR
นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ทีมงานสำนักงานสาขาพิษณุโลก บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าพบ นางสาวณัฐทรัชต์ ชามพูนท รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และ นายสุธนต์ เทียนเฮง ประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตร เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดกิจกรรม "บสย. ชวนพี่น้อง มีทุน มีออม มีสุข" ภายใต้โครงการ CSR “คืนรอยยิ้ม ระยะที่ 3” ของ บสย. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ และการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการและชุมชน สู่วิถีแห่งความพอเพียงตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก และ สำนักงานหอการค้าจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD