บสย. เยี่ยมลูกค้า บสย. “ขิงทองไทย” โครงการประกวดลูกค้า SMEs ด้านเศรษฐกิจพอเพียง


บสย. เยี่ยมลูกค้า บสย. “ขิงทองไทย” โครงการประกวดลูกค้า SMEs ด้านเศรษฐกิจพอเพียง บสย. เยี่ยมลูกค้า บสย. “ขิงทองไทย” โครงการประกวดลูกค้า SMEs ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจการ และสัมภาษณ์ลูกค้า บสย. “บริษัท ขิงทองไทย จำกัด” ผู้ผลิตและจำหน่ายขิงสด และกิจการห้องเย็นเก็บผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งได้ส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559” ของ บสย. ภายใต้โครงการ CSR “SMEs ทำดี มีทุน” โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. ที่ได้น้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารองค์กรธุรกิจจนประสบความสำเร็จ ณ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD