บสย. ร่วมหารือจัดกิจกรรม CSR พื้นที่ภาคเหนือ-ภาคใต้


บสย. ร่วมหารือจัดกิจกรรม CSR พื้นที่ภาคเหนือ-ภาคใต้ บสย. ร่วมหารือจัดกิจกรรม CSR พื้นที่ภาคเหนือ-ภาคใต้
นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน เดินทางลงพื้นที่ภาคเหนือ และภาคใต้ เข้าพบ นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม่, นางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา คลังจังหวัดเชียงราย, นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นางสาวรำพา สุทธิธน คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ การจัดกิจกรรม “สืบสานปณิธานแห่งความพอเพียง มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข” ภายใต้โครงการ “25 ปี บสย. ร่วมสานต่อปณิธานของพ่อ” ในโครงการ CSR ปี 2560 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับ ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้แทนชุมชน เกี่ยวกับพื้นฐานทางการออมเงินเพื่อการเตรียมความพร้อมและการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยทีมงาน บสย. ได้ได้เดินทางพบผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นลูกค้า บสย. ที่ได้เข้าร่วมการประกวดโครงการผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558-2559 เพื่อเชิญเป็นวิทยากรร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ นายรัตน์ ปาละพงษ์ ประธานกรรมการ บริษัท ผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด นางสาวหทัยชนก พิลัยเลิศ พร้อมด้วย นายปณชัย พิสัยเลิศ ผู้บริหาร และกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล จำกัด ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD