บสย. จับมือเทศบาลนครพิษณุโลก ปรับปรุงเวทีแอโรบิคให้แก่ชุมชน โครงการ CSR ปี 2560


บสย. จับมือเทศบาลนครพิษณุโลก ปรับปรุงเวทีแอโรบิคให้แก่ชุมชน โครงการ CSR ปี 2560 บสย. จับมือเทศบาลนครพิษณุโลก ปรับปรุงเวทีแอโรบิคให้แก่ชุมชน โครงการ CSR ปี 2560
นายชูศักดิ์ นันทสุวรรณ ผู้จัดการสำนักงานสาขาพิษณุโลก บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และทีมงานสำนักงานสาขาพิษณุโลก ส่งมอบพื้นที่ “การปรับปรุงเวทีแอโรบิคและที่จอดรถจักรยาน”  ณ  ลานเศรษฐกิจชุมชน เทศบาลนครพิษณุโลก แก่ นายสุธี  ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ในโครงการ CSR การบูรณะซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ปี 2560 ของ บสย. เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ดูแลสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชนในพื้นที่ที่ บสย. มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามแผนงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2560 ของ บสย. ณ ลานเศรษฐกิจชุมชน เทศบาลนครพิษณุโลก เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD