บสย.ลุยจัดมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน ผนึกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา สถาบันการเงิน และเครดิตบูโร เปิดบูธให้คำปรึกษา


บสย.ลุยจัดมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน  ผนึกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา สถาบันการเงิน และเครดิตบูโร เปิดบูธให้คำปรึกษา บสย.ลุยจัดมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน  ผนึกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา สถาบันการเงิน และเครดิตบูโร เปิดบูธให้คำปรึกษา
นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นายวัฒนา รัตนวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกิจการสาขา บสย. และ นายกฤต สมมาศเดชสกุล ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานสาขาชลบุรี บสย. ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “บสย. มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน จังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการจำนวนมาก

นายวิเชษฐ เปิดเผยว่า กิจกรรมมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ บสย.ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้กำหนดจัดทั้งหมด 11 ครั้งในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมตามแต่ละกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ซึ่งเป้าหมายของการจัดงานนั้นเพื่อให้คำปรึกษา และแนะนำการทำธุรกิจ

พร้อมบริการทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่ต้องการสินเชื่อ เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการ รวมทั้งสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้น รวมถึงการให้บริการตรวจสุขภาพการเงินกับผู้ประกอบการ SMEs ฟรี จากเครดิตบูโร
           
ด้านนายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกิจการสาขา บสย. กล่าวว่า บสย.มีหน้าที่สนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีศักยภาพที่แข็แกร่ง นอกเหนือจากบทบาทหลักในการให้การค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ผ่านกิจกรรมต่างๆ และมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะเพิ่มโอกาสให้ SMEs ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยปีนี้จะเน้นไปที่ผู้ประกอบการ SMEs 3 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป, กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่ม Start-up & Innovation 
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD