บสย. ดีเดย์ 11 สค. พร้อมค้ำประกันสินเชื่อ วงเงิน 81,000 ล้านบาท รัฐบาลและสถาบันการเงิน ร่วมจ่ายค่าธรรมเนียมแทน SMEs 4 ปีแรก


บสย. ดีเดย์ 11 สค. พร้อมค้ำประกันสินเชื่อ วงเงิน 81,000 ล้านบาท รัฐบาลและสถาบันการเงิน ร่วมจ่ายค่าธรรมเนียมแทน SMEs 4 ปีแรก บสย. ดีเดย์ 11 สค. พร้อมค้ำประกันสินเชื่อ วงเงิน 81,000 ล้านบาท รัฐบาลและสถาบันการเงิน ร่วมจ่ายค่าธรรมเนียมแทน SMEs 4 ปีแรก
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) เปิดเผยว่า บสย.พร้อมเดินหน้าโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SME ทวีทุน (PGS ระยะที่ 6) ปรับปรุงใหม่  วงเงิน 81,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป  นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้ร่วมกันผลักดันมาตรการความช่วยเหลือผู้ประกอบการSMEs ตามนโยบายรัฐบาล ประสบความสำเร็จดีเยี่ยม โดยสามารถ บรรลุข้อตกลงตามเป้าหมายภายในเวลาอันรวดเร็ว กล่าวคือ ทั้งรัฐบาลและสถาบันการเงินร่วมกันรับภาระจ่ายค่าธรรมเนียมแทนผู้ประกอบการ SMEs  4 ปีแรก (รวม7%)  และ บสย.ได้เพิ่มสัดส่วนค่าประกันชดเชยให้สถาบันการเงินจาก 23.75% เป็น 30%  

ทั้งนี้ กรอบความช่วยเหลือผู้ประกอบการSMEs ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SME  ทวีทุน (PGS ระยะที่ 6) ปรับปรุงใหม่ วงเงิน 81,000 ล้านบาท คือ ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ 4 ปีแรก โดยรัฐบาลและสถาบันการเงินร่วมจ่ายค่าธรรมเนียมแทน SMEs    โดยตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไปผู้ประกอบการSMEsเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมในอัตรา 1.75% ต่อปีของวงเงินค้ำประกัน
 
อัตราค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลและสถาบันการเงินจ่ายแทนSMEs
ปีที่ รัฐบาล สถาบันการเงิน
ปีที่1 1.75% -
ปีที่2 1.25% 0.50%
ปีที่3 0.75% 1.00%
ปีที่4 0.25% 1.50%
รวม 4.00% 3.00%
 
 
 
 
 
 “มาตรการนี้คาดว่าจะส่งผลในเชิงเศรษฐกิจตลอดครึ่งปีหลัง สามารถช่วยให้ SMEs ได้รับสินเชื่อรวมกว่า 27,000 ราย ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินประมาณ 136,000 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มรวมประมาณ 108,000 คนและสร้างเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 371,000 ล้านบาท “ นายนิธิศ กล่าว
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD