บสย.มั่นใจ 3 แบงก์รัฐ ระดมปล่อยสินเชื่อช่วย SMEs


บสย.มั่นใจ 3 แบงก์รัฐ ระดมปล่อยสินเชื่อช่วย SMEs บสย.มั่นใจ 3 แบงก์รัฐ ระดมปล่อยสินเชื่อช่วย SMEs
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SME ทวีทุน (PGS ระยะที่ 6) ปรับปรุงใหม่ วงเงิน 81,000 ล้านบาท ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ภายใต้เงื่อนไขใหม่ ที่สร้างแรงจูงใจให้กับธนาคารที่ร่วมโครงการปล่อยสินเชื่อได้มั่นใจขึ้น กล่าวคือ ทั้งรัฐบาล และ สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมกันรับภาระจ่ายค่าธรรมเนียมแทนผู้ประกอบการ SMEs   4 ปีแรก โดยรัฐบาลรับภาระค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ปีที่ 1-4  รวม 4%  ขณะที่ ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการจะรับภาระค่าธรรมเนียมในปีที่ 2-4  รวม 3%  และรัฐบาลร่วมจ่ายตั้งแต่ปีที่ 1-4 รวม 4% (ตารางที่1)  โดย  บสย.ได้เพิ่มสัดส่วนค่าประกันชดเชยให้สถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจาก23.75% เป็น 30%  
           
“บสย.มั่นใจว่า จากมาตรการดังกล่าว และแนวทางความร่วมมือนี้คาดว่านอกจากจะเร่งผลักดันให้ธนาคารยินดีปล่อยสินเชื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs แล้ว คาดว่าจะส่งผลในเชิงเศรษฐกิจตลอดครึ่งปีหลัง สามารถช่วยให้ SMEs ได้รับสินเชื่อรวมกว่า 27,000 ราย ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินประมาณ 136,000 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มรวมประมาณ 108,000 คนและสร้างเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 371,000 ล้านบาท “ นายนิธิศ กล่าว

ตารางที่1
อัตราค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลและสถาบันการเงินจ่ายแทนSMEs
ปีที่ รัฐบาล สถาบันการเงิน
ปีที่1 1.75% -
ปีที่2 1.25% 0.50%
ปีที่3 0.75% 1.00%
ปีที่4 0.25% 1.50%
รวม 4.00% 3.00%
 
 
 
 
 
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD