บสย. ลงนามสมาชิกใหม่ เครดิตบูโร สู่ยุค Big Data เพิ่มเครื่องมือ ประเมินคุณภาพช่วย SMEs เข้าถึงแหล่งทุน


บสย. ลงนามสมาชิกใหม่ เครดิตบูโร สู่ยุค Big Data เพิ่มเครื่องมือ ประเมินคุณภาพช่วย SMEs เข้าถึงแหล่งทุน บสย. ลงนามสมาชิกใหม่ เครดิตบูโร สู่ยุค Big Data เพิ่มเครื่องมือ ประเมินคุณภาพช่วย SMEs เข้าถึงแหล่งทุน
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมลงนามการเป็นสมาชิก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด  เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการบริหารจัดการ และการวิเคราะห์ข้อมูลการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs ที่ใช้บริการค้ำประกันสินเชื่อ บสย.มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น  สร้างวินัยทางการเงิน  ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาว  และเป็นการยกระดับฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคุณภาพมากขึ้น ก้าวสู่ยุค Big Data ตามแนวทางของรัฐบาลอย่างแท้จริง โดยเบื้องต้น บสย.จะส่งฐานลูกค้า SMEs ที่ค้ำประกันกับ บสย. ประมาณ 200,000 รายเข้าสู่ฐานข้อมูลของเครดิตบูโร  

“การเข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโรของบสย.ครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับ พร้อมก้าวสู่มาตรฐานใหม่ของการจัดเก็บข้อมูล SMEs ของบสย. ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับประโยชน์สูงสุดในด้านการเข้าถึงสินเชื่อ” นายนิธิศ กล่าว

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า “ขอบพระคุณ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ที่เข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโร  ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ล่าสุด และเป็นการเปิดศักราชใหม่ของธุรกิจนี้ ด้วยประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ ประกอบกับการเข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโรในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับการบริหารความเสี่ยงของ บสย. ให้มีความมั่นคงและเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น  รวมทั้งเป็นการช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีกด้วย”
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD