บสย. พร้อมค้ำประกันสินเชื่อ SMEs เตรียมวงเงิน 5 หมื่นลบ. สำหรับโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน


บสย. พร้อมค้ำประกันสินเชื่อ SMEs เตรียมวงเงิน 5 หมื่นลบ.  สำหรับโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน บสย. พร้อมค้ำประกันสินเชื่อ SMEs เตรียมวงเงิน 5 หมื่นลบ.  สำหรับโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ตามที่ ครม.มีมติเห็นชอบและอนุมัติในหลักการ มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 ตามข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรม  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมานั้น โดย บสย.จะเข้าไปช่วยค้ำประกันสินเชื่อ 2 โครงการคือ 1.โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ของ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) วงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท

2.โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร วงเงิน 20,000 ล้านบาท โดยใช้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS 6) ปรับปรุงใหม่ ซึ่งขณะนี้ ยังมีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อประมาณ 50,000 ล้านบาท

สำหรับโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ วงเงิน 81,000 ล้านบาท ที่ผ่านมามียอดค้ำประกันไปแล้วประมาณ 30,000 ล้านบาท สามารถช่วยผู้ประกอบการ SMEs แล้วกว่า 6,700  ราย ซึ่งโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 จะสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2561 โดยกำหนดวงเงินค้ำประกันต่อรายไว้ไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน ระยะเวลาค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10 ปี และค่าธรรมเนียมค้ำประกันร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยรัฐบาลและสถาบันการเงินร่วมรับภาระค่าธรรมเนียมค้ำประกันแทนผู้ประกอบการ SMEs ในช่วง 4 ปีแรก
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD