บสย.-ธอส.-ธพว. ลงนาม MOU โครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพ


บสย.-ธอส.-ธพว. ลงนาม MOU โครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพ บสย.-ธอส.-ธพว. ลงนาม MOU โครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพ
นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือโครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพ ระหว่าง บสย. ธอส. และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศอสไทย (ธพว.) โดยมีนางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป บสย. นายฉัตรชัย สิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. และนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. ร่วมลงนาม เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพได้มีที่อยู่อาศัยผ่านโครงการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องวิมานเมฆ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD