บสย. จัดกิจกรรมเครือข่ายเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ครั้งที่ 2/2561


บสย. จัดกิจกรรมเครือข่ายเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ครั้งที่ 2/2561 บสย. จัดกิจกรรมเครือข่ายเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ครั้งที่ 2/2561
นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกิจการสาขา พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรมเครือข่าย RM เพื่อการค้ำประกัน ครั้งที่ 2/2561 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างเครือข่ายระหว่าง เจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาขาของ บสย. ครอบคลุมพื้นที่สำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร สาขาพิษณุโลก สาขาพระนครศรีอยุธยา และสาขาชลบุรี โดยมีฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD