บสย. ออกเกณฑ์ เพิ่มกรอบวงเงินค้ำฯสินเชื่อไมโคร 500,000 บาทต่อราย


บสย. ออกเกณฑ์ เพิ่มกรอบวงเงินค้ำฯสินเชื่อไมโคร 500,000 บาทต่อราย บสย. ออกเกณฑ์ เพิ่มกรอบวงเงินค้ำฯสินเชื่อไมโคร 500,000 บาทต่อราย
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า เพื่อให้โครงการการค้ำประกันสินเชื่อ Micro Entrepreneurs สามารถกระจายความช่วยเหลือให้การค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มรายย่อย ได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์  Single Guarantee Limit สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ    Micro Entrepreneurs  หรือ SGL Micro มีสาระสำคัญดังนี้คือ

1.กำหนดกรอบวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ SGL Micro ให้ ผู้ประกอบการ SMEs ต่อราย รวมทุกโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Micro Entrepreneurs (เฟส1 -2 และเฟสต่อๆไป)  และ รวมทุกสถาบันการเงิน ไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย

2.กำหนดแนวทางปฎิบัติการนับ SMEs ต่อราย ประกอบด้วย  บุคคลธรรมดา หมายถึง ผู้ขอสินเชื่อและคู่สมรส  (จดทะเบียน)ให้นับรวมวงเงินเป็น SMEs รายเดียวกัน ส่วน นิติบุคคล ผู้ขอสินเชื่อให้นับวงเงินรวมตามชื่อที่จะดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็น SMEs รายเดียวกัน   โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

ผลดีของข้อกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ ค้ำประกันสินเชื่อรายละไม่เกิน 500,000 บาท จะช่วยผู้ประกอบการSMEs รายย่อยได้มากขึ้น และเกิดประสิทธิภาพในด้านการบริหารความเสี่ยงในการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อย

นายนิธิศ กล่าวว่า โครงการค้ำประกันสินเชื่อ  Micro Entrepreneurs   เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย เข้าถึงสินเชื่อ    โดยใช้กลไกการค้ำประกันสินเชื่อ จาก บสย.โครงการนี้ เริ่มเปิดตัวในปีพ.ศ. 2557 ได้รับอนุมัติวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ จากรัฐบาล จำนวน 5,000 ล้านบาท    ในการขับเคลื่อนโครงการ  และในปีพ.ศ. 2559  รัฐบาล มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการต่อเนื่องในเฟส 2 และอนุมัติวงเงินค้ำประกันสินเชื่อจำนวน  13,500 ล้านบาท ปัจจุบัน บสย. มีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ อีกกว่า 2,600 ล้านบาท  ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 มิถุนายน 2561  
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD