คณะกรรมการ บสย. มีมติแต่งตั้ง รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป


คณะกรรมการ บสย. มีมติแต่งตั้ง รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป คณะกรรมการ บสย. มีมติแต่งตั้ง รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป
นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บสย. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 มีมติแต่งตั้ง นางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี    รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป แทนนายนิธิศ มนุญพร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

พร้อมกล่าวว่า ตนในฐานะประธานกรรมการ บสย. และคณะกรรมการทุกท่านพร้อมใจขับเคลื่อน บสย. ให้เป็นองค์กรที่เป็นเครื่องมือของรัฐ ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และเป็นไปตามเป้าหมายแผนวิสาหกิจ บสย. ปี 2561 
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD