ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป


ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป (ผู้บริหารสูงสุดของ บสย.) ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 8.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ เงื่อนไขการจ้าง ผลตอบแทน การรับสมัครและขั้นตอนการพิจารณา คลิก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอรับใบสมัครได้ที่ นายโกศล จันทะมาต เลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารสูงสุด 

สำนักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
เลขที่ 2922/243 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 18
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 02 890 9866 หรือ 02 890 9914  


 
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

ขยายเวลารับสมัคร MD final.pdf
2.65 MB   |   PDF
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD