รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป บสย. ตรวจเยี่ยมสาขาชลบุรี


รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป บสย. ตรวจเยี่ยมสาขาชลบุรี รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป บสย. ตรวจเยี่ยมสาขาชลบุรี
นางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสาขาชลบุรี เพื่อแจ้งความคืบหน้าโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7) และโครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3) พร้อมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์กรแก่พนักงานทุกระดับ โดยมีนายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา บสย. ให้การต้อนรับ ณ บสย. สำนักงานสาขาชลบุรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD