บสย. ชลบุรี จัดมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน จ.ระยอง


บสย. ชลบุรี จัดมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน จ.ระยอง บสย. ชลบุรี จัดมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน จ.ระยอง
นางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยาเสรี รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์ จ.ระยอง” โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงิน บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมออกบูธให้คำปรึกษาทางการเงิน พร้อมรับคำขอสินเชื่อผ่านโครงการค้ำประกันของ บสย. ตลอดจนการเสวนาให้ความรู้เรื่อง "มองเศรษฐกิจเมืองระยองผ่านโครงการ EEC และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน" ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561       
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD