บสย. คิกออฟ “มาตรการค้ำประกันสินเชื่อ” ภาคอีสาน


บสย. คิกออฟ “มาตรการค้ำประกันสินเชื่อ” ภาคอีสาน บสย. คิกออฟ “มาตรการค้ำประกันสินเชื่อ” ภาคอีสาน
นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวเปิดกิจกรรม “มาตรการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. 2018” เพื่อผลักดัน 2 โครงการใหม่ ได้แก่ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7) และโครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3) วงเงิน 165,000 ล้านบาท เสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร เพื่อร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจ รองรับมาตรการรัฐ สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมีนางทัศนีย์ ตั้งพัฒนาศิริ รองผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรยายพิเศษ “มุมมอง ธปท. ต่อการสนับสนุน SMEs” ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด วันที่ 11 กันยายน 2561 โดยนำร่องกิจกรรมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น หลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และภาคใต้ จังหวัดสงขลา
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD