บสย. สุราษฎร์ธานี จัดอบรมหลักสูตร "ออนไลน์สร้างเงินล้านกับ บสย."


บสย. สุราษฎร์ธานี จัดอบรมหลักสูตร บสย. สุราษฎร์ธานี จัดอบรมหลักสูตร
นายสุทธิเดช ช่วยคล้าย ผู้จัดการอาวุโส งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานสาขาสุราษฎ์ธานี บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และทีมงาน จัดอบรมหลักสูตร "ออนไลน์สร้างเงินล้านกับ บสย." ภายใต้โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดร.ทัศนาวดี แก้วสนิท อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD