บสย. เปิดเวทีต่อยอดเครือข่าย SMES


บสย. เปิดเวทีต่อยอดเครือข่าย SMES บสย. เปิดเวทีต่อยอดเครือข่าย SMES
นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สวทช.) และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันการเงินและภาคเอกชน เปิดเวทีต่อยอดธุรกิจ Startup จัดสัมมนา “ต่อยอดธุรกิจ Startup ให้สำเร็จ ด้วยกลยุทธ์เด็ดจากนวัตกรรม” เชื่อมโยงเครือข่ายนักธุรกิจสายพันธุ์  Startup และ Innovation ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร “24 ชั่วโมงสร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม “ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อยอดเครือข่ายธุรกิจ และเสริมสร้างโอกาสทางการเงิน จากธนาคารที่มีโครงการสินเชื่อ Startup และ Innovation โดยมีโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Startup & Innovation ของ บสย. รองรับ ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD