บสย. เขตภาคเหนือตอนล่าง ประชุม ธ.ก.ส. พิจิตร กระตุ้นยอดค้ำประกัน


บสย. เขตภาคเหนือตอนล่าง ประชุม ธ.ก.ส. พิจิตร กระตุ้นยอดค้ำประกัน บสย. เขตภาคเหนือตอนล่าง ประชุม ธ.ก.ส. พิจิตร กระตุ้นยอดค้ำประกัน
นางสาวจิราภรณ์ ศรศรี ผู้จัดการงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ประชุมร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานจังหวัดพิจิตร เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการค้ำประกันสินเชื่อ และขั้นตอนการใช้บริการของ บสย. ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7) และ โครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3) เพื่อกระตุ้นยอดการค้ำประกัน และสร้างความเข้าใจในการใช้บริการ บสย. ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD