บสย. แถลงผลดำเนินงานปี 2561 ประกาศ “New Business Model 2019”


บสย. แถลงผลดำเนินงานปี 2561 ประกาศ “New Business Model 2019” บสย. แถลงผลดำเนินงานปี 2561 ประกาศ “New Business Model 2019”
นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บสย. พร้อม ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมแถลงข่าว ผลการดำเนินงานการค้ำประกันสินเชื่อ ปี 2561 และแผนงาน บสย. ในปี 2562 ประกาศแผนดำเนินงานปี 2562 “บสย. 4.0 เคียงคู่ ผู้ประกอบการ SMEs ไทย” ภายใต้แนวคิด “New Business Model 2019”  โดยมุ่งยกระดับการทำงานองค์กรอย่างเต็มประสิทธิภาพ คิดใหม่ ทำใหม่ ขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันในรูปแบบ Direct Guarantee เพื่อลดการพึ่งพาจากภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD