บสย. – เอ็กซิมแบงก์ ร่วมหารือช่วยผู้ประกอบการ SMEs


บสย. – เอ็กซิมแบงก์ ร่วมหารือช่วยผู้ประกอบการ SMEs บสย. – เอ็กซิมแบงก์ ร่วมหารือช่วยผู้ประกอบการ SMEs

นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารสินทรัพย์ และรักษาการผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทีมงาน ประชุมร่วมกับ นางวรรธนา มงคลศรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) เพื่อหารือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันระหว่าง บสย. กับเอ็กซิมแบงก์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7) และโครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3) พร้อมสวัสดีปีใหม่ ณ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562

  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD